RIDERS ORIENTATION

Hello Poging Rider!

Bago ma- approve ang iyong application

siguraduhin tapusin ang video na ito.